Waarom?

Digitalisering brengt grote opportuniteiten met zich mee! Dat geloven we toch binnen BASF want zin voor innovatie en digitalisering zit in ons bloed. We proberen het overal door te trekken, intern en extern. Zo sturen we belangrijke info in real-time door naar onze klanten en stroomlijnen we onze logistieke processen met hen door data te delen. Ook binnen onze eigen productie-eenheden maken we het verschil met digitalisering. Zo kunnen we onze onderhoudsactiviteiten beter sturen met beschikbare digitale gegevens om zo de productiviteit te verhogen. Daarenboven maken we ook gebruik van artificiële intelligentie (AI) om onze processen te verbeteren. We zetten onze supercomputer Quriosity in op het vlak van R&D want met z’n 3 petaflops rekenkracht is dit ‘s werelds krachtigste computer gebruikt in de chemie! Peta-what?! Inderdaad, de digitale wereld evolueert snel!
5G JUMP

Snel, sneller, snelst

Want snelheid hebben we nodig. Tenminste als we de massa aan gegevens efficiënt van de bron tot aan zijn bestemmeling willen brengen. Bovendien blijkt dat we dit steeds meer op een flexibele en mobiele manier moeten kunnen. BASF evolueerde mee met de glasvezeltechnologie. Alleen is een vaste kabel geen oplossing wanneer we ons moeten verplaatsen of wanneer we een netwerkverbinding nodig hebben op een afgelegen plek op de site. Daarom denken we bij BASF Antwerpen verder. Zo zijn er vandaag al meerdere toepassingen actief op het publieke 4G-netwerk en in beperkte mate ook op Wi-Fi. Jammer genoeg hebben zowel 4G, als Wi-Fi ook beperkingen waardoor de BASF-gebruikers vastlopen op de grenzen van de technologie:

Onvoldoende betrouwbare dekking

Onze site in Antwerpen is 6km2 groot. Dit kan je vergelijken met zo’n 1200 voetbalvelden of de historische binnenstad van Antwerpen! De mix van kantoorgebouwen, productieruimtes in staal en/of beton en dense metalen installaties zijn nefast voor de dekking van draadloze netwerken. Heel wat reflecties en interferenties maken het moeilijk om een betrouwbaar netwerkbereik te bieden over het volledige terrein.

Beperkte beschikbare capaciteit

Het huidige 4G-netwerk beschikt over onvoldoende capaciteit om alle toepassingen en gebruikers efficiënt en zonder storingen van netwerk te voorzien. Als we meer data genereren en meer gebruik willen maken van AI, dan is een ander type netwerk nodig dan wat vandaag voor ons beschikbaar is.

Beperkte controle

BASF wil gebruikers, toestellen en applicaties dieper integreren met het netwerk en bepalen wie/wat er prioriteit kan krijgen op het netwerk. Zo willen we bijvoorbeeld bepaalde applicatiesof gebruikersgroepen op basis van hun specifieke noden prioriteit geven zodat de veiligheid op de site te allen tijde gegarandeerd is. Dit is een essentiële vereiste in een omgeving waar gewerkt wordt met chemische stoffen en Seveso-richtlijnen van toepassing zijn. Met de huidige publieke 4G- en Wi-Fi-netwerken is dit niet mogelijk.

Onvoldoende privacy en cybersecurity

In een bedrijfscontext, zoals deze op onze site, vereist het gebruik van digitale data een hoge mate van privacy en cybersecurity in het netwerk. Met een publiek 4G-netwerk is dit onvoldoende te garanderen.

Oplossingen

Laten we de bovenstaande beperkingen even heel concreet maken aan de hand van een aantal toepassingen die vandaag op de huidige draadloze netwerken tegen de limieten aanlopen.
DigiTar

DigiTAR – de digitalisering van ons onderhoud: het Turnaround proces

In de chemische sector laten we onze productielijnen graag continu draaien. Dat is uiteraard goed voor de productiviteit, maar ook voor de installatie zelf: een chemisch proces starten en stoppen is een stevige inspanning voor alle pompen, motoren en compressoren. Om de zoveel jaar krijgt de installatie een groot onderhoud (een TAR) en leggen we de installatie stil voor inspectie.

Honderden tot duizenden contractoren komen ons dan helpen de installatie onder handen te nemen, zodat we opnieuw enkele jaren verder kunnen. Om ons onderhoudsfestival veilig en efficiënt te laten verlopen, zorgen we voor een interne vergunning voor elke werkopdracht...en dat zijn er wel wat! We hebben het hier gemakkelijk over meerdere 10.000’ en vergunningen!

Om dit efficiënter te laten verlopen (en ook om wat bomen te sparen 😉) zijn we gestart met het digitaliseren van deze papierberg. Door onze mensen uit te rusten met een tablet, kunnen we hen sneller voorzien van de nodige documenten en krijgen we ook ineens de terug melding wanneer de werkopdracht klaar is. Hierbij moeten we natuurlijk wel zeker zijn dat ons draadloos netwerk zo’n hoeveelheid activiteit aan kan. Voorlopig selecteerden we daarom een beperkt aantal specifieke activiteiten voor het digitale alternatief. Deze noemen we DigiTAR.Om ons digitaal initiatief op te schalen naar het volledige pakket van activiteiten tijdens deTAR, is het huidige 4G publiek netwerk gewoon niet geschikt en hebben we nood aan een netwerkverbinding met een hogere capaciteit.
Walki

PTX – de opvolger voor onze old-school walkie-talkies

Het wordt vaak onderschat, maar het belang van een bedrijfszekere en efficiënte communicatie in groep is van cruciaal belang in een grote industriële onderneming zoals op de BASF-site. Op dat gebied leveren walkie-talkies (zie bovenstaande foto) ons al langer eenaantal voordelen op:

- Je bent continu op de hoogte van de communicatie op jouw gekozen kanaal.
- Met één druk op de push-to-talk (PTT) knop kan je je boodschap delen in de groep.
- Je kan makkelijk schakelen tussen vooraf ingestelde groepen.
- Je kan prioriteiten instellen: wie een belangrijke boodschap heeft (bv. brandweer in tijden van nood) neemt het kanaal over voor een noodoproep aan allen.

Je kan het een beetje vergelijken met WhatsApp maar dan avant-la-lettre. Natuurlijk kan je met een walkie-talkie geen berichtjes sturen of foto’s delen. Ook het delen van je locatie of het streamen van video zijn tegenwoordig features die we op onze smartphone al langer kennen, maar op walkie-talkie niet terugvinden. Toch kunnen onze medewerkers deze functionaliteit goed gebruiken. Hoog tijd dus om een digitale stap voorwaarts te zetten! Groepscommunicatie is voor ons van dermate belang dat we geen risico kunnen nemen op vlak van bedrijfszekerheid. Wist je dat ons privaat walkie-talkie-netwerk de voorbije 10 jaar nooit gefaald heeft? En dat is maar goed ook, want als onze interne interventiedienst moet uitrukken tijdens een calamiteit kunnen we het ons niet veroorloven dat ons communicatienetwerk zou wegvallen. De stap van walkie-talkie naar een digitale alternatief opeen smartphone kunnen we dus pas zetten als we de bedrijfszekerheid voor de volle 100%kunnen garanderen. Met een publiek netwerk van een provider krijgen we slechts de garantievan “best effort”. Ruim onvoldoende dus!
Remote DCS

Remote DCS (Distributed Control System) – ofwel procesbesturing vanaf een tablet

De allereerste chemische installaties werden jaren geleden met de hand bediend. Gelukkig zijn we enkele decennia later geëvolueerd naar gecentraliseerde en geautomatiseerde processturingen. Vanuit de controlekamer kunnen we zien wat de drukken, debieten en temperaturen zijn binnen onze processen. We kunnen onze compressoren, pompen en ventielen vanop afstand aansturen. Ook zetten we steeds meer stappen voorwaarts naar geavanceerde technologieën, zoals “Advanced Process Control”.

Een volgende stap in digitalisering is het beschikbaar maken van de procesbeelden buiten de controlekamer. Wat nog meer van belang is wanneer we werken met vliegende equipes die zich van locatie naar locatie verplaatsen en zich dus niet altijd in een controlekamer bevinden.Voor hen maken we het mogelijk om procesbeelden te allen tijde bij de hand te hebben via een tablet. We willen zelfs nog een stap verder gaan. Zo willen we het mogelijk maken dat zijde installatie ook kunnen bedienen via diezelfde tablet. Om dit mogelijk te maken is cybersecurity van groot belang. BASF wil geen risico’s: het huidige publieke 4G-netwerk is hier géén geschikte oplossing voor. Naast de robuuste cybersecurity concepten die we hoog in het vaandel houden, willen we het woordje “publiek” eigenlijk gewoon schrappen uit ons netwerk wanneer we met remote DCS werken. We willen hiermee dan ook enkel aan de slag gaan als we ook de laatste security- technologie van 5G ter beschikking hebben.
Wij geloven dus dat 5G het potentieel heeft om die beperkingen op te lossen en zo onze digitale ambities waar kunnen maken. Daarom hebben we de voorbije jaren ingezet in onderzoek van 5G-technologie en analyse van hoe deze het best ingezet wordt in de chemische industrie (zie kaderstuk hieronder). We hebben de technologie uitgetest, en een studie uitgevoerd over de meest geschikte implementatie op onze site. Uit die studie bleek onder andere dat we al zeker 21 waardevolle toepassingen in het oog hebben die nood hebben aan een 5G-netwerk op ons terrein. De stap naar een privaat 5G-netwerk is dus voor BASF het meest geschikte pad om de digitale ambities te realiseren.

De 5G evolutie

In 2019 identificeerde de BASF groep 5G-technologie als kanshebber om het portfolio van netwerkoplossingen zinvol uit te breiden. BASF organiseerde zich in een heuse internationale “5G Community” waarbij sites vanuit de hele wereld actief deelnamen om 5G testopstellingen te realiseren en ervaringen met elkaar te delen. Onze site in Antwerpen nam daarbij het voortouw en experimenteerde in 2020 en 2021 met een aantal Proof-of-Concepts om de stand der technologie te ontdekken. Nadat voldoende inzichten verworven werden in de 5G-speeltuin, ontwikkelde BASF de tools die nodig zijn om uit te maken op welke manier de technologie het beste omgezet wordt in de chemische industrie.
Antenne 5G
Stappen
Een aantal vragen werden daarbij beantwoord, zoals “kiezen we voor een private of publieke vorm van 5G?”, of “hoe kunnen we onze site op de beste manier van dekking voorzien?”, of “welke toepassingen brengen ons naar de beste business case?”. We ontwikkelden een framework dat elke afzonderlijke site van de BASF groep nu in staat stelt om de beste implementatievorm vast te leggen. Opnieuw nam onze site in Antwerpen de leiding om dit framework toe te passen op de eigen specifieke situatie, en creëerde het vanuit dat resultaat een technisch lastenboek voor 5G-implementatie uniek in de sector. In 2023 was het dan zover: de bouw van het private 5G-netwerk ging van start en de implementatie van de eerste use cases ligt in het verschiet!